top of page

 

Barbara, es ou ka sonjé ? 

Roman de Hugues Barthéléry, Ed. K.EDITION (2015)

[2015] - Barbara, es ou ka sonjé ?

  • Sé sa an nonm té ka répété san rété, toudousman akondi an litani nan zorey an fanm. Boug-taa, trannsenk lanné an montan, té ni an ti koulè nwè pa toutafetman kongo, té bien abiyé pres bodzè, chivé grennen men bien penyen, épi an fidji red ek dous an menm tan, men matjé épi an gran lapenn ki té ka chagrinen tout kò'y.

bottom of page