top of page

 

Ti léon aviatè

Roman de Serge Restog, illustré par Stéphanie DESTIN - Editions LAfontaine (2014)

[2014] - Ti léon aviatè

  • Ti-Léon kontan an aviyon !
    I ka di ba tout moun, ba tousa ki ni zorey pou tann, i lé fè aviyatè.

    Afos Ti-Léon pousé aviyon. Afos Ti-Léon maré aviyon. I fini pa rivé trapé an ti lison aviyon pou ayen. Apré, i rivé fè an ti vol solo.

    Sé sa i té ka mandé pou i té fè sé kanmarad li a wè sa i sa fè.

    Ladévenn pou'y, Ti-Léon bien ped, pann an siel-la. I fèmen adan sé niyaj-la. Lésans-lan ka fini anlè'y ...

bottom of page